Entegre Politika

Firmamızda, yöneticilerimiz ve tüm personelimiz için mutlak öncelik, kaliteli, gıda güvenliğine uygun, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine zararlı etkisi olmadan mümkün olan en yüksek standartta hijyenik yemek üretmek ve müşterilerine güvenilir bir hizmet sunmaktır.

Firmamızın müşteri tesislerinde yemek üretimi ve sunumu hizmetlerinde öncelikleri;

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını içeren Entegre Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek, sistemleri sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Yasal şartlar ve diğer tüm uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Üst yönetimden, en küçük birimimize kadar tüm çalışanlarımıza eğitim vererek ortak sorumluluk bilinci ile Entegre Yönetim Sistemi (EYS) çalışmalarında aktif rol almalarını teşvik etmek,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı ve en iyi şekilde karşılamak, kaliteli ve hijyenik ürün sunmak, müşteri memnuniyetine önem ve öncelik vermek ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çalışmak,
 • Çalışanlarının düzenli ve sürekli eğitimler ile kendilerini geliştirmelerini sağlamak,
 • Türk gıda kodeksine ve uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini ve çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermek,
 • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayan ürünler üretmek ve müşterilerine sunmak,
 • Üretim, depolama ve sunumun tam hijyenik şartlara uygun ortamlarda gerçekleşmesi taahhüdünü sürdürmek,
 • Entegre yönetim sistemi standartlarının sürekliliğini sağlamak için oluşturulan hedef ve planları kesintisiz uygulamak,
 • Ürünün satın alınması, depolanması, üretimi ve sunumu zincirinin her aşamasını kontrol altında tutarak, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,
 • Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin her zaman yüksek standartlarda olması için değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak,
 • Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, oluşan atıkların mümkün olduğunca kaynağında ayrılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak,
 • Tüm üretim faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü çevresel tedbirleri almak,
 • Hizmetlerimiz süresince doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılmasını sağlamak,
 • Toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak,
 • Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak,
 • Meslek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirerek gerekli koruyucu tedbirler almak,
 • Çalışanlarımızın sağlığını, iş güvenliğini, bugününü ve yarının güvence altına almak için tehlikeleri belirlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için, kontrollerin hiyerarşisini kullanarak tehlikeleri kontrol altında tutmak,
 • Merkez ofis ve tüm işletmelerimizde çalışan personellerimiz dahil olmak üzere her çalışma alanı için risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planı oluşturulmasını, temel İSG eğitimlerinin verilmesini sağlamak,
 • İSG faaliyetlerinin etkin olarak uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak adına her işletmemizde Çalışan Temsilcisi seçilmesini/atanmasını sağlamak ve seçilmiş/atanmış personellerle iletişim halinde olmak,
 • Her yıl hedeflerini bir üst seviyeye taşımak,
 • Önce insan felsefesinden hareketle; etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen Entegre Yönetim Sistemimizle sadece tehlike, risk ve tehditleri önlemek değil bunları fırsata çevirebilmektir.