E-Posta Aydınlatma Metni

İşbu e-mail içeriğinde bulunan veya tarafınızca mail atılması suretiyle elde edilen kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kısaca “Yemekhane”) firmasıdır. Bu kişisel veriler, Yemekhane sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar doğrultusunda bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin Yemekhane firmasının ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir. Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır.Bu e-maile cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f veya 5/2-c maddelerindeki istisnalar kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir. Yemekhane‘ye tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler Yemekhane’nin iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilir. Mailleşme yoluyla veri sorumlusu Yemekhane’ye iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Konu hakkındaki detaylı bilgileri http://www.yemekhane.com.tr/ adresindeki kişisel veri koruma politikamızda bulabilirsiniz