Loading...
Entegre Yönetim Sistemi Politikası 2018-10-25T17:29:26+00:00

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Firmamızda, yöneticilerimiz ve tüm personelimiz için mutlak öncelik, kaliteli, gıda güvenliğine uygun, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine zararlı etkisi olmadan mümkün olan en yüksek standartta hijyenik yemek üretmek ve müşterilerine güvenilir bir hizmet sunmaktır.

Firmamızın müşteri tesislerinde yemek üretimi ve sunumu hizmetlerinde öncelikleri;

 • Üst yönetimden, en küçük birimimize kadar tüm çalışanlarımıza eğitim vererek ortak sorumluluk bilinci ile EYS çalışmalarında aktif rol almalarını teşvik etmek,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı ve en iyi şekilde karşılamak, kaliteli ve hijyenik ürün sunmak, müşteri memnuniyetine önem ve öncelik vermek ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çalışmak,
 • Çalışanlarının düzenli ve sürekli eğitimler ile kendilerini geliştirmelerini sağlamak,
 • Türk gıda kodeksine ve uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini ve çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermek,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını uygulamak ve sistemleri sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Uygunluk yükümlülükleri şartları ile Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayan ürünler üretmek ve müşterilerine sunmak,
 • Üretim, depolama ve sunumun tam hijyenik şartlara uygun ortamda gerçekleşmesi taahhüdünü sürdürmek,
 • Entegre yönetim sistemi standartlarının sürekliliğini sağlamak için oluşturulan hedef ve planları kesintisiz uygulamak,
 • Ürünün satın alınması, depolanması, üretimi ve sunumu zincirinin her aşamasını kontrol altında tutarak, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,
 • Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin her zaman yüksek standartlarda olması için değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak,
 • Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve oluşan atıkların uygun yöntemlerle uzaklaştırılmasını sağlamak,
 • Tüm üretim faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü çevresel tedbirleri almak,
 • Hizmetlerimiz süresince doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılmasını sağlamak,
 • Toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak,
 • Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak,
 • Meslek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu tedbirler almak,
 • Çalışanlarımızı sağlığını, iş güvenliğini, bugününü ve yarının güvence altına almak,
 • Her yıl hedeflerini bir üst seviyeye taşımak,
 • Önce insan felsefesinden hareketle; etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen Entegre Yönetim Sistemimizle sadece tehlike, risk ve tehditleri önlemek değil bunları fırsata çevirebilmektir.